אגרת זו שלח הרמב"ן לבנו וצווה אותו שיקראנה פעם אחת בשבוע.


3.5 
גודל לאחר קיפול: *
  • אורך 17 ס"מ, רוחב 12 ס"מ