מוצר מיוחד במינו הכולל בשמיה לברכת מיני בשמים בתוך בועה כולל סגולה למוצ"ש ,פיוטים, סדר ההבדלה מוצר צבעוני מתקפל ל-3 חלקים.


15 
הקדשה: *
נוסח ההקדשה:
נוסח: *