הספר המפואר הלכה יומית יצא השנה במהדורת כיס 2 הלכות יומיות אקטואליות לאותו יום בגודל כ- 12/8 ס"מ גודל כיס נוח לדרך ולנסיעה.


12 
  • משלוח: