הספר זוגיות ונפש בעיניים של יועץ נכתב לאחר כ- 15 שנים של לימוד וחקירה של תורת הקבלה והחסידות ושל יעוץ עם המון זוגות יקרים. מטרתו להשכין שלום בין איש לאשתו ולמשפחתו ובן בני האדם בכלל.


60 80(-25%)