חומש דברים מחולק לפי פרשיותיו. מעלת קריאת חומש דברים: ב"ה, זכה דורנו וסגולת קריאת ולימוד חומש דברים מתפשטת ומתרחבת מיום ליום וזאת בזכותו של האדמו"ר ר' יאשיהו יוסף פינטו שליט"א אשר סלל את הדרך לכך. וכפי שמופיע בספר "קול בונים" למקובל האלהי ר' אברהם גלאנטי זצוק"ל, שישנם תשע מאות חמישים וחמשה שערים בשמים וכנגדם בחומש דברים ישנם תשע מאות חמישים וחמישה פסוקים. ולכן האדם שקורא או לומד בשבת את חומש דברים יש בכוחו לפתוח את כל השערים ותתקבל בקשתו והקב"ה ימלא כל משאלות לבו לטובה.


40 
  • משלוח: