הספר כולל בתוכו: מידע למשפחה האבלה, טקס הלוויה לפי מנהג הספרדים ובני עדות המזרח, קדיש לאבלים, השכבות, צידוק הדין, טקס הלוויה לפי מנהג אשכנז, הלכות אבלות, תקופת האבלות, סעודת הבראה, ברכת המזון לאבלים, דיני שבעת ימי אבלות, ליל השבעה ויומו, יום השלושים, דיני אבלות שלשים, אבלות סמוכה לרגל או בתוכה, אבלות אב ואם שנים עשר חודש, דיני קדיש יתום, מעלת הקדיש, תרגום הקדיש לעברית, קדיש על ישראל ספרדי ואשכנזי, קדיש רוסית ואנגלית, סיום השנה, סדר הלימוד שקוראים לפני מצבת הנפטר, יארצייט (פקידת שנה), תפילה לאומרה קודם הלימוד, פתיחת אליהו הנביא, אלפא ביתא, תהילים אותיות נשמה, משניות לפי סדר א-ב, משניות אותיות נשמה, זוהר, אמר רבי אבא, קדיש יהא שלמא, השכבות, ברכת בית העלמין, תפילת בית העלמין, השכבה לכל הקבורים, תפילה על קבר אב, תפילה על קבר אם, תפילה על קבר קרובים, תפילה על קברי צדיקים, אזכרה לחללי צה"ל, אזכרה לקדושי השואה, ברכת המזון כנוסח הספרדים ואשכנזים.


26 
  • משלוח: 

גודל: *
  • אורך: 17 ס"מ רוחב: 12 ס"מ