הגדה לפסח בכריכת עור איטלקי וקופסא מהודרת בצירוף תקליטור ללימוד ושינון ההגדה. כוללת שירים, פיוטים ושיר השירים עם שילוב תמונות מרהיבות עין. 64 עמודים.


130