מגילת אסתר בגודל 18/17 ס"מ בכריכה רכה, הכוללת ברכות המגילה, ברכת המזון, ברכת מעין שלוש ושבע ברכות.


12