מגילת אסתר מהודרת (בפורמט אקורדיון) מתאים למשלוח בדואר מוזל (מעטפת רגילה) במידות 66/22 מקופל ל-6 כנפיים = 12


8