נפתח ל-4 כנפיים הכולל: תפילה לפני הדלקת נרות שבת, סדר הדלקת נרות שבת, תפילת חנה, תפילה על הבעל, תפילה להצלחת הבנים.


20 
  • משלוח:  

הקדשה: *
נוסח ההקדשה: