סדרת הספרים "חמד"ת שמי"ם" (חידושים, מדרשים, דברי תורה, שיעורים מפי יוסף מויאל) אוצר פנינים משובבי נפש ומשמחי לב של דברי תורה ופרפראות, חידושים ואגדות, סיפורים ומשלים על חמישה חומשי תורה. חובה בכל שולחן שבת!


350 400-12.5%