הסידור השלם נוסח ספרד הכולל את כל התפילות כסדרן וללא דילוג לימות החול, לשבתות ולימים טובים, סדר הפרשיות לקריאת התורה ותוספות רבות כפי שתחזינה מישרים עיני הקורא והמתפלל, כמנהג אחינו האשכנזים המתפללים בנוסח ספרד.


12 
  • משלוח:  

צבע: *
גודל: *
  • אורך 12 ס"מ רוחב 8 ס"מ
נוסח: *

מוצרים קשורים