"ספר הגבאי והחזן" -וזאת הברכה


ספר הגבאי והחזן בכריכה קשה ומהודרת הכולל בתוכו: כל סוגי ה"מי שברך" ותפילות רבות כמנהג הספרדים והאשכנזים כעזר לגבאי.


50 
  • משלוח: