פאר הסליחות בגודל 17/12 ס"מ בסדר ועימוד חדשים ואותיות מאירות עיניים.


17