מזוזה מהודרת הכתובה ע"ג קלף לא משוח - טבעי ללא משחה המזוזה מוגהת ע"י מגיה מוסמך הגהת גברא + הגהת מחשב כולל בית פלסטיק קריסטלי לבן


200 
  • משלוח: