תהילים באותיות גדולות ומאירות עיניים בגודל 17/12 ס"מ וכדי לזכות את אחינו העולים אשר מקרוב באו ואותם פזורים בתפוצות שאינם קוראים בעברית, הוספנו את התהילים באותיות קירליות (רוסית) בהג'יה ירושלמית, זה לעומת זה לקרב ליבם לאבינו שבשמים.


36 
  • משלוח: